Møde i Ronetværk Fyn, 7. november 2021

Møde i Ronetværk Fyn, 7. november 2021, kl. 15-16.30 på Teams:
Deltagende i mødet var: Helle fra Nyborg, Thomas fra Kerteminde, Poul fra Føns, Lene fra Svendborg,
Lone fra Rudkøbing, Dorthe fra Assens (ref.)
Runde i klubberne:
Svendborg:
Lene fra Svendborg – vandretur d. 6. februar kl. 13, evt. afslutning med rospinning. Mødested Svendborg
Roklub. Svendborg giver kaffe og kage. Tilmelding senest d. 2. februar.
(Husk at Svendborg arrangerer grundlovstur igen i 2022)
Middelfart Roklub: ingen tilbagemelding
Nyborg Roklub:
Helle fra Nyborg – ingen tilbud lige nu – men gør opmærksom på Tour de France d. 2. juli i Nyborg.
Nyborg Roklub arrangerer et eller andet. (Nyborg ved allerede nu, at de arrangerer fælles rotur d. 20.
aug.)
Føns Søsportsklub:
Poul har ikke arrangeret noget endnu – vil gerne have flere af sine medlemmer med på tur rundt på Fyn.
Bogense Roklub: Anders har meldt afbud
Rudkøbing roklub:
Lone fra Rudkøbing- gåtur d. 6. marts med start kl. 10, medbring madpakke + noget varmt at drikke.
Mødested Rudkøbing Roklub. Afslutning i klubben med kaffe og kage. Senest tilmelding d. 1. marts.
Kerteminde Roklub
Thomas vender tilbage til sommer med en tur fra Kerteminde.
Fåborg Roklub
Var desværre ikke indkaldt – er røget ud af listen – undskyld! – men er forhåbentlig på igen. Bodil
vender du tilbage med bemærkninger + dit telefonnummer – evt. hvis I vil arrangere et eller andet.
Assens Roklub:
Dorthe fra Assens – gåtur på Baagø lørdag d. 26. februar. Afgang med Baagøfærgen fra Assens kl. 10.30
(tilbage med færgen fra Baagø kl. 15.40 sejladsen varer ca. 35 min. Det koster 96 kr. t/r for en voksen,
køb billet online, inden overfart) medbring madpakke og noget varmt at drikke. Assens giver kage.
Alternativ tur rundt om Torø, hvis vejret er for hårdt til sejlads. Mødested ved Baagøfærgen. Tilmelding
senest d. 23. februar.
Klubbernes ronetværkskontaktpersoner 2022:
Svendborg Roklub Lene Lund Bragger lenelund161@gmail.com 27610998
Middelfart Roklub Klaus Scheffel kscheffel05@gmail.com
Nyborg Roklub Helle Woetmann helle.woetmann@aarslevnet.dk 20323279
Føns Søsportsklub Poul Kristensen poul.kristensen@birgittefloe.dk 61780887
Bogense Roklub Anders Rosschou humleand@worldonline.dk 51923495
Rudkøbing Roklub Lone Skovbjerg loneskovbjerg@mail.dk 20482880
Assens Roklub Dorthe Toft dorthetoft@kildebakken1.dk 24808161
Kerteminde Roklub Thomas Modin modin0608@gmail.com 53630718
Fåborg Roklub Bodil Madsen bodilmadsen54@gmail.com
Tak for et godt møde – jeg håber vi mødes i løbet af vinteren ☺
Venlig hilsen
Dorthe Toft
Assens Roklub