Møde i Formiddagsudvalget mandag den 21. marts 2022


Deltagere: Mona, Bodil, Inge Birgitte og Inge Q.J.

 1. Valg af referent.
  Inge Q. J.
 2. Evaluering af vinteren, hold roning.
  Er gået ok på trods af Corona en. Fint med Eroning onsdag og fredag.
  Vi fortsætter med alle 3 hold i april.
 3. Rovagter på vandet, ergometerroning sommer.
  Vi fortsætter Eroning om onsdagen fra kl. 9-9.30 i april måned.
  Rovagter: Mona og Lars tager mandag og onsdag, Tove fredag.
  Reserve Birgitte og Inge B.
 4. Nye medlemmer.
  Fungerer bedst med metoden mund til mund.
  Birgitte retter ”visitkort” til, kan udleveres til Gang i gaden.
  Der er ingen roskole i år.
 5. Rettelse til hjemmesiden m.m.
  Er blevet rettet til.
 6. Nyt ro reglement.
  Man skal ro med redningsvest, hvis der ikke er taget svømmeprøve. Man må heller ikke ro i fremmed
  farvand, dvs. ingen langtur eller roning i andre klubber.
  Vandet skal være mindst 10 grader.
  Hele reglementet hænger på opslagstavlen.
 7. Forårsfest.
  Afholdes onsdag den 18. maj kl. 12. Seddel kommer op.
 8. Eventuelt.
  Intet.
  Næste møde 13. juni

Skriv et svar